Residence

Residence slouží pro ochranu Vašeho pozemku ve vámi dané rozloze.
V residenci můžete spravovat, kdo se může teleportovat k Vaší residenci, kdo do ní může vejít, kdo vám tam může stavět/ničit, otevírat dveře a mačkat tlačítka.

Každý hráč má zdarma 3 Residence o velikost 80x80x256
VIP: 6 Residencí o velikosti 120x120x256
sVIP: 10 Residencí o velikosti 200x200x256

Jak založit residenci?

 1. Přihlásíme se na server.
 2. Vezmeme si do ruky dřevěnou motyku, která je defaultně nastavena pro tuto činnost.

 3. Označíme 2 body: 1. bod dřevěnou tyčkou – Kliknout pravým tlačítkem myši,  2. bod dřevěnou tyčkou – Kliknout levým tlačítkem myši  
 4. Do chatu napíšeme příkaz /res create <název rezidence> pro vytvoření residence
 5. A residence je vytvořená!

Základní příkazy pro residence

 • Vytvoření residence bez použití nástroje /res select
 • Vytvoření místa pro teleport na residence /res tpset
 • Teleport na residenci /res tp <název residence>
 • Výpis informací o residenci /res info <název residence>
 • Výpis seznamu vašich residencí /res list
 • Výpis seznamu residencí daného hráče /res list <jméno hráče>
 • Smazání vaší dané residence /res remove <název residence>
 • Smazání vaší dané subzóny /res remove <název residence>.<název subzóny>
 • Potvrzení smazání residence /res confirm
 • Nastavení vlajky pro residenci /res set <jméno residence> <true/false>
 • Nastavené vlajky pro hráče v residenci /res pset <jméno residence> <jméno hráče> <true/false>

Vlajky (flagy) pro residence

 Povolení/Zakázání vlajek: True – povoleno False – zakázáno
  • move – Pohyb v residenci
  • build – Stavění v residenci
  • use – Používání dveří, crafting tablů…
  • container – Otevírání chestek, pecí, dispenzerů, brewing standů…
  • pvp – Zabíjení hráčů
  • ignite – Používání flint & steel a jiné zapalování
  • flow – Tok vody a lávy
  • piston – Funkčnost pistonů
  • healing – Uzdravování v residenci
  • day – Permanentní den v residenci (pouze VIP a sVIP)
  • sun – Permanentní slunná obloha v residenci (pouze VIP a sVIP)
  • firespread – Šíření ohně
  • anvil – Používání kovadliny
  • breed – Rozmnožování zvířat hráči pomocí obilí/mrkve/semínek
  • enderpearl – Házení a teleportování pomocí ender perel v residenci
  • villager – Obchodování s vesničany
  • firework – Používání ohňostroje
  • shear – Stříhání ovcí
  • tp – Teleport na residenci
  • kill – Zabíjení zvířat
  • animaldamage – Zraňování zvířat
  • horse – Pohyb koní

Přejít nahoru